DOBROČINNOST
DOBROČINNOST
DOBROČINNOST
DOBROČINNOST

My, zaměstnanci BS Logistics s.r.o. věříme, že vedle profesionálního vykonávání naší činnosti je jednou z našich nejdůležitějších povinností pomáhat vším, co je v našich silách, těm, jimž osud nebyl právě nakloněn, a jmenovitě - handicapovaným dětem.

Každý z partnerů BS Logistics s.r.o. je součástí této ušlechtilé mise, protože výsledky naší společné práce činí šťastným nejedno dítě, které touží po přijatelném domovu a potravě.

Periodicky dáváme stranou část zisků z naší činnosti, abychom pomohli krýt výdaje různých domovů pro handicapované děti.

Celý náš tým pevně věří v ty ušlechtilé cíle; za všechny dobré výsledky, jichž dosahujeme a v budoucnu budeme dosahovat, vděčíme jedině  vám – našim zákazníkům a  partnerům  z Bulharska a celé Evropy. Z celého srdce vám děkujeme!